Forlaget Gestus

Kroppen i skriften opløser hierarkiseringen i teksten og kunstens uanvendelighed revitaliserer behovet og nydelsens indgriben i hinanden med samme frihed som findes i søvnens dynamikker mellem ord og billeder nu forbundne enheder en tinde krop og tekst akten i bevægelse ekstrem opmærksomhed overvældende forvirring i en syntese skabt af intime bestanddele eksisterende i glimt en gestus til kroppens abstrakte sprog.

Forlaget Gestus er et udstillingskoncept som er inspireret af både kunst- og forlagspraksis og fokuserer på kunstnere, der bruger sproget som en integreret del af deres kunstneriske virke. Forlaget Gestus vil skabe en forening af tekst og bildende og dermed en ligeværdig dialog mellem begge udtryksformer. Ikke beskrivelser af elle begrundelser for værkerne, men et samspil, der skaber et nyt og abstrakt sprog, der forbinder disse - ofte adskilte - verdener.

 

Forlaget Gestus er grundlagt og drevet af Cecilie Meng og Karin Hald

 

 

 

MED STØTTE FRA

 

STATENS KUNSTFOND

GUSTAF PACKELÈNS FOND

KNUD HØJGAARDS FOND

SNABSLANTEN

NORDIC CULTURE POINT

 

 

 

 

 

 

kontakt: forlagetgestus@gmail.com